Προφίλ

Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 2008 (πρώην Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος) και προς το παρόν έχει πάνω από 800 ενεργά μέλη. Όλα τα μέλη της Εταιρείας μας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι Παθολόγοι που εκπροσωπούν διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ανήκουν στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα του συστήματος Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (Ακαδημαϊκοί, Νοσοκομειακοί ιατροί, Ιατροί στον Ιδιωτικό τομέα).
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών (2008-2018), η Εταιρεία μας διοργάνωσε πολυάριθμες Επιστημονικές Εκδηλώσεις (Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια κλπ.), καθώς και παρόμοιες εκδηλώσεις στους τομείς της Ενδοκρινολογίας, της Νεφρολογίας, της Διαβητολογίας, της Ηπατολογίας και της Ανοσολογίας, σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες. Επιπροσθέτως, η Ε.Π.Ε. δημοσιεύει (τριμηνιαία) το Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», όπου σε κάθε τεύχος δημοσιεύονται πρωτότυπα και καινοτόμα ερευνητικά άρθρα.