Επικοινωνία

Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
Ερμού 57 – 3ος Όροφος
54623, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο #1: +30 2316 012754
Τηλέφωνο #2: +30 2132032612