Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος είναι οι εξής:

Πρόεδρος – President

Παγώνη Ματίνα

Αντιπρόεδροι – Vice Presidents

Γώγος Χαράλαμπος

Χατζητόλιος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας – General Secretary

Κυριαζής Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας – Special Secretary

Καραταπάνης Στυλιανός

Ταμίας – Treasurer

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Μέλη – Members

Γκίκας Αχιλλέας

Ζαφειράτου Σοφία

Μυλωνάς Στέφανος

Παπάζογλου Δημήτριος

Σαββόπουλος Χρήστος