Σχετικά με εμάς

     Αγαπητοί Συνάδελφοι Παθολόγοι,

 Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) (που ιδρύθηκε  το 2008 με στόχο την κάλυψη ενός κενού στην εκπροσώπηση των Παθολόγων), με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (29.09.2016) μετεξελίχθηκε στην Πανελλήνιας εμβέλειας Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), που καλείται πλέον να εκπροσωπήσει τους Παθολόγους όλων των Περιφερειών της Ελλάδος ενώ ήδη η Ε.Π.Ε. αποτελεί μέλος της EFIM εκπροσωπώντας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ειδικότητα της Παθολογίας. Συγχρόνως, η Ε.Π.Ε. είναι σε στενή και συνεχή συνεργασία με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολόγων.

     Η μετεξέλιξη της Ε.Π.Ε. στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και συνέγερση όλων των Παθολόγων της Ελλάδος, γι’ αυτό και η καταστατική μεταβολή προβλέπει την εναλλαγή της πλειοψηφίας Διοίκησης ανά τριετία μεταξύ Βορρά και Νότου με αντίστοιχη εναλλαγή της έδρας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθηνών.

Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα ακόμη περιορισμένης εμβέλειας ελεγχόμενο Σωματείο, αλλά ανοίγοντας τις διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Παθολόγους από κάθε άκρη της Επικράτειας να συμμετάσχουν ενεργά και να εκφράσουν με την συμμετοχή τους αυτή την Ειδικότητα μας τόσο στον Επιστημονικό όσο και στον Επαγγελματικό Τομέα, αφού δυστυχώς και λόγω της δικής μας αδράνειας επί πολλά έτη, η Ειδικότητα της Παθολογίας από Ειδικότητα μητέρα, βάση και κορμό του Συστήματος Υγείας, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί από άλλες Ειδικότητες που λόγω ισχυρής παρέμβασης τους στην Πολιτεία – και με την ευλογία της – διεκδικούν ψευδεπίγραφους και εν πολλοίς αντιεπιστημονικούς ρόλους στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, στην Οικογενειακή Ιατρική και στην δήθεν «αυθεντική» αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Παθολογία ως κατεξοχήν εκφραστής της συνεργασίας των Ειδικοτήτων μέσα από την ολιστική αντιμετώπιση του αρρώστου επιθυμεί πάγια την συνεργασία αυτή, ενώ και μέσα στους κόλπους της ευνοεί την ανάπτυξη περαιτέρω εξειδικεύσεων. Πρέπει όμως εξίσου να γίνει κατανοητό ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγεί με τρόπο αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό – εις βάρος μάλιστα των ασθενών και του Συστήματος Υγείας – σε περιορισμό του Επιστημονικού πεδίου της Παθολογίας και τελικά σε αποστέρηση των ασθενών από τις υπηρεσίες της, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται.

Αγαπητοί Συνάδελφοι Παθολόγοι,

Σας προσκαλούμε εδώ και τώρα να πυκνώσετε τις τάξεις της Ε.Π.Ε. με την άμεση εγγραφή σας σε αυτήν και την ενεργό συμμετοχή σας στις διαδικασίες. Σας προσκαλούμε σε μια πρώτη ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων στο 4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 21-25 Φεβρουαρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace και ειδικότερα στην Γενική Συνέλευση και στις εκλογές της Εταιρείας μας καθώς επίσης και της ΕΕΠΕ, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 όπου θα γίνει και η πρώτη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για την ΕΠΕ και η πρώτη αλλαγή βάσης από τον Βορρά στον Νότο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο