Τριμηνιαίο Περιοδικό της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος
Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Δημήτριος Ι. Γκρίλλας
Τηλ.: 210 8980461, Facsimile: 210 8986265
url: http:// www.vegacom.gr
email: [email protected], email:[email protected]

ΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Τεύχος 104: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014

Τεύχος 105: Iανουάριος – Μάρτιος 2015

Τεύχος 106: Απρίλιος – Ιούνιος 2015

Τεύχος 107: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015

Τεύχος 108: Oκτώβριος – Δεκέμβριος 2015

Τεύχος 109: Ιανουάριος – Μάρτιος 2016

Τεύχος 110: Απρίλιος – Ιούνιος 2016

Τεύχος 111: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016

Τεύχος 112: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016

Τεύχος 113: Ιανουάριος – Μάρτιος 2017

Τεύχος 114: Απρίλιος – Ιούνιος 2017

Τεύχος 115: Iούλιος – Σεπτέμβριος 2017

Τεύχος 116: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017

Τεύχος 117: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017

Τεύχος 118: Απρίλιος – Ιούνιος 2018

Τεύχος 119: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018

Τεύχος 120: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018

Τεύχος 121: Ιανουάριος – Μάρτιος 2019

Τεύχος 122: Απρίλιος – Ιούνιος 2019

Τεύχος 123: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2019

Τεύχος 124: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019

Τεύχος 125: Ιανουάριος – Μάρτιος 2020

Τεύχος 126: Απρίλιος – Ιούνιος 2020