Για εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο διοργάνωσης [email protected] ή στο τηλ. 210-6016345