Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη Ιστοσελίδα http://athens-symposium.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ: http://aisdd2018.frei.gr/registration/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ: http://athens-symposium.com/internists/