Ο μεγάλος αριθμός Επιστημόνων Υγείας, η ύπαρξη δεκάδων εμπορικών εταιρειών και επιστημονικών οργανισμών, η συμμετοχή και συνδιοργάνωση δεκάδων επιστημονικών εταιρειών, αναμφίβολα πέρα από την ενημέρωση και αλληλεπίδραση, δίνουν την ευκαιρία σε όλους μας για σύσφιξη σχέσεων και σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.