Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 19-11-2020

Ημερομηνία Λήξης: 21-11-2020

Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 – 21 Νοεμβρίου 2020

Πληροφορίες