Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης

23-25 Σεπτεμβρίου 2022, Divani Caravel Hotel Αθήνα