Άρθρα Ανασκόπησης

COVID-19: Επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία

Η αξιολόγηση του γονιδίου PAI-1 ως δείκτου φλεγμονής στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Γονιδιακό ντόπινγκ, ο νέος κίνδυνος του υψηλού αθλητισμού

Συσχέτιση μεταξύ γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και αριθμού πασχόντων στεφανιαίων αγγείων

Διαγνωστικά σφάλματα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της HbA1c

Νόσος του Crohn και θρομβογένεση