Τεύχος – Αφιέρωμα στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζομένης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος
Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 20 – 24 Φεβρουαρίου 2019