Άρθρα Ανασκόπησης

Δύο περιστατικά υποθυρεοειδισμού: Μυξοοιδηματικό κώμα και παράταση του QT σε πρωτοδιαγνωσθέντα υποθεροειδισμό | Διάγνωση και αντιμετώπιση

Ο παράγοντας αύξησης των ινοβλαστών 23 στη χρόνια νεφρική νόσο

Kλινική εφαρμογή των αναστολέων της PCSK9

Γιγαντοκυτταρική ηπατίτιδα με χαρακτηριστικά οξείας σοβαρής αυτοανόσου ηπατίτιδας, επαγόμενη από την λήψη δικλοφενάκης σε ασθενή με πρωτοπαθή μυελοΐνωση