Αφιέρωμα στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία Με Διεθνή Συμμετοχή
21-25 / 2 / 2018, Θεσσαλονίκη, Grand Palace
Εργασίες Συνεδρίου ( 52 Προφορικές Ανακοινώσεις , 77 Αναρτημένες Ανακοινώσεις )