Άρθρα Ανασκόπησης
Σημασία και σύγχρονες προκλήσεις στον παιδικό εμβολιασμό. Παρουσίαση ενός πρότυπου σχεδίου για τη δημόσια καθολική κάλυψη του πληθυσμού

Επίδραση του Κοχλιακού Εμφυτεύματος στην Γλωσσική Ανάπτυξη

Γονίδια και καρδιαγγειακή νόσος. Ο ρόλος των γονιδίων FTO, MC4R, ACE

Παραοξονάση 2 και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2