Άρθρα Ανασκόπησης
Ορμονικές διαταραχές στη νεοπλασματική νόσο
Μέρος ΙΙ: Λοιπές νόσοι

Παραοξονάση – 1 και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

Δευτερογενής Πρόληψη Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Ο Ελληνικός Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας και
η ποινική ευθύνη των ιατρών για προσβολές εννόμων αγαθών των ασθενών από αμέλεια

Η Ιατρική από την σκοπιά ενός αστικολόγου Νομικού