Γραπτό Συμπόσιο – Παθήσεις του Ήπατος

Άρθρα Ανασκόπησης
Άνοια και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Ορμονικές διαταραχές στη νεοπλασματική νόσο

Λόξυγγας και Ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές

“Περιλήψεις ομιλιών του 2ου Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Οδηγίες Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακού Κινδύνου στην καθ’ ημέρα πράξη» της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2013 στο Βόλο.”