Οι πρόσφατες δηλώσεις περί Εκκλησιασμού και Θείας Κοινωνίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του Β΄ Αντιπροέδρου της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ) Καθηγητού κ. Απόστολου Ι. Χατζητόλιου δεν αποτελούν επίσημη θέση της ΕΠΕ, αλλά προσωπικές του απόψεις.

Προσωπικές απόψεις προφανώς μπορεί να εκφράζονται και δεν λογοκρίνονται, ωστόσο θα πρέπει να διατυπώνονται χωρίς τη χρήση θεσμικών ιδιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, απόψεις που εκφράζονται με τη χρήση θεσμικών ιδιοτήτων, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε θέματα για τα οποία έχει συγκροτηθεί ειδικά εξουσιοδοτημένη επιτροπή επιστημόνων από το Υπουργείο Υγείας, προϋποθέτουν την έγκρισή τους από τα όργανα των Φορέων στους οποίους αναφέρονται.