Παρασκευή, 22 Νοέ 2019 – Σάββατο, 23 Νοέ 2019

Ιωάννινα

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)

Θέματα Παθολογίας:
Υπέρταση, Λιπίδια, Σακχαρώδης Διαβήτης, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

22-23 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Grand Serai Ιωάννινα