Αξιότιμοι κύριοι,

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις εξής ειδικότητες:

  1. Παθολογίας.
  2. Μαιευτικής.
  3. Παιδιατρικής.

Ως Νοσοκομείο άγονης και προβληματικής περιοχής τύπου Α΄, οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι τριετούς διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας στο τηλέφωνο 2275350212.

Παρακαλούμε για την προώθηση του παρόντος στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και την ενημέρωση των μελών σας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Καρδάσης Σταμάτιος