Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκρίζωση της ηπατίτιδας C αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής για τη δημόσια υγεία, την οποία προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχει δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσει και η χώρα μας. Στην προσπάθεια αυτή έχει δημιουργηθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει ως βασικές ενέργειες: α) τη μείωση της υποδιάγνωσης μέσω ελέγχου του γενικού πληθυσμού και ειδικότερα όσων Ελλήνων έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980, καθώς και όλων όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και β) τη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C που οδηγεί στην εκρίζωση του ιού. Στην προσπάθεια υλοποίησης του ελέγχου του γενικού πληθυσμού εμφανίζεται πλέον στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με την καταχώρηση της επίσκεψης κάθε εξεταζόμενου που έχει γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980, αυτόματη ειδοποίηση με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου, η οποία ενημερώνει τον ιατρό ότι ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κάνει έλεγχο για Anti HCV – Αντίσωμα ηπατίτιδας C (Εξετάσεις βιολογικών υλικών 2 – Α/Α 99) με ICD10 διάγνωση Z10.8 – Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος. θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους συναδέλφους και τους ασθενείς σας για την παραπάνω ειδοποίηση, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υποδιάγνωσης και τελικά της θεραπείας και εξάλειψης της ηπατίτιδας C. Ελπίζουμε ότι όλοι σας θα συμβάλετε σε αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Γ. Παπαθεοδωρίδης