ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών απο δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και τρεις (3) Ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.)

Αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΩΣΦΟΟΞΧ1-ΦΒΕ2