Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στον νησί της Ρόδου. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά συνεργάτη Ιατρό ΠΑΘΟΛΟΓΟ.

Απαραίτητα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] .